FREE EPUB å MOBI Tôi Tự Học ☆ Paperback ☆ CITYBELLS


EBOOK Tôi Tự Học

[KINDLE] ✿ Tôi Tự Học By Nguyễn Duy Cần – Citybells.co.uk Sách “Tôi tự học” của tác giả Nguyễn Duy Cần đề cập đến khái niệm mục đích của học vấn đối với con người đồng thời nêu lên một số phương phKINDLE Tôi Tự Học By Nguyễn Duy Cần Citybellscouk Sách “Tôi tự học” của tác giả Nguyễn Duy Cần đề cập đến khái niệm mục đích của học vấn đối với con người đồng thời nêu lên một số phương ph Sách “Tôi Tự Học” của tác giả Nguyễn Duy Cần đề cập đến khái niệm mục đích của học vấn đối với con người đồng thời nêu lên một số phương pháp học tập đúng đắn và hiệu Tôi Tự Kindle uả Tác giả cho rằng giá trị của học vấn nằm ở sự lĩnh

Tôi Tự HọcHội và mở mang tri thức của con người chứ không đơn thuần thể hiện trên bằng cấp Trong xã hội ngày nay không ít người uên đi ý nghĩa đích thực của học vấn biến việc học của mình thành công cụ để kiếm tiền nhưng thực ra nó chỉ là phương tiện để đưa con người đến thành công mà thôi Bởi vì học không phải để lấy bằng mà học còn để “biết mình” và để “đối nhân xử thế”Cuốn sách này tuy đã được xuất bản từ rất lâu nhưng giá trị của sách vẫn còn nguyên vẹn Những tư tưở

BOOK å Tôi Tự Học Å Nguyễn Duy Cần

Tôi Tự Học Ï Hội và mở mang tri thức của con người chứ không đơn thuần thể hiện trên bằng cấp Trong xã hội ngày nay không ít người uên đi ý nghĩa đích thực của học vấn biến việc học của mình thành công cụ để kiếm tiền nhưng thực ra nó chỉ là phương tiện để đưa con người đến thành công mà thôi Bởi vì học không phải để lấy bằng mà học còn để “biết mình” và để “đối nhân xử thế”Cuốn sách này tuy đã được xuất bản từ rất lâu nhưng giá trị của sách vẫn còn nguyên vẹn Những tư tưở BOOK å Tôi Tự Học Å Nguyễn Duy Cần

FREE EPUB å MOBI Tôi Tự Học ☆ Paperback ☆ CITYBELLS Nguyễn Duy Cần hiệu là Thu Giang là học giả nổi tiếng vào khoảng những năm của thế kỷ từng là giáo sư của trường Đại học Vạn Hạnh và trưởng ban Triết Tôi Tự Kindle - Đông của Đại học Văn khoa Sài Gòn nay là Đại học Khoa học và Xã hội Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh Sinh thời ông viết rất nhiều sách bao gồm các chủ đề như học làm người nghệ thuật sống chuyên khảo bình luậnNgoài cô.

Nguyễn Duy Cần Å Tôi Tự Học TEXT

Nguyễn Duy Cần Å Tôi Tự Học TEXT Ng chủ đề của sách vẫn phù hợp và có thể áp dụng trong đời sống hiện nay Thiết nghĩ cuốn sách này rất cần cho mọi đối tượng bạn đọc vì không có giới hạn nào cho việc truy tầm kiến thức việc học là sự nghiệp lâu dài của mỗi con người Đặc biệt cuốn sách là một tài liệu uý để các bạn học sinh – sinh viên tham khảo tổ chức lại việc học của mình một cách hợp lý và khoa học Các bậc phụ huynh cũng cần tham khảo sách này để định hướng và tư vấn cho con em mình trong uá trình học tập

10 Comments on "FREE EPUB å MOBI Tôi Tự Học ☆ Paperback ☆ CITYBELLS"

 • Lana

  FREE EPUB å MOBI Tôi Tự Học ☆ Paperback ☆ CITYBELLS Tôi Tự HọcA practical book for giving guidance to someone who wants to self study There are several thought provoking propositions from the author However he appears to be a bit overly study centric Everything has to evolve around study and one must always study in the right way or heshe is not forgiven The author absolutely abhors and never tolerates any forms of study that lack depth or differ from what he believes to be the proper way Set way in the 20th century the book unfortunately shows certain degree of gender discrimination where the author urges man not to waste their time with silly romance with silly women and focus on their study He praises good wives are those who do not bother their husband with their wants and needs and support his career of study This leaves me unspeakably irritated and offended as if the book was tar


 • Sophie Nguyen

  FREE EPUB å MOBI Tôi Tự Học ☆ Paperback ☆ CITYBELLS Tôi Tự HọcI kept coming back to this book To know how much true knowledge I've missed and the corruption of our education system


 • Hồng Hạnh

  FREE EPUB å MOBI Tôi Tự Học ☆ Paperback ☆ CITYBELLS Tôi Tự HọcI think it's maybe difficult to understand a whole book because it has some terminologies anyway you should read it in order to know what people defining self study


 • Nguyen Cong

  FREE EPUB å MOBI Tôi Tự Học ☆ Paperback ☆ CITYBELLS Tôi Tự Học2018 Reading Challenge #4Nguyen Duy Can is one of my very first Vietnamese authors and i was totally amazed by the information he gave in this book It was a little too much to me as i coudnt get all the points the author wanted to share at the first time But i will read it over and over again The book also supplies a lot of sources which could help readers on the way of self training but it's a pity that they are almost written in FrenchAnw i want to read books of NDC in the future and read it all over again


 • MariaVo

  FREE EPUB å MOBI Tôi Tự Học ☆ Paperback ☆ CITYBELLS Tôi Tự HọcThis book is really good for those people whose love for self study and they don't know how to read a book and what should they read? This book wrote all things for youI've read it for several times but I still review it again at some points and some chapters and especially at the chapters 8 I really like itIt's a amazi


 • Lương Tạ

  FREE EPUB å MOBI Tôi Tự Học ☆ Paperback ☆ CITYBELLS Tôi Tự HọcSo usefulSpecially this is the time as we are bathing informationI am admire the wide author's knowledge and professional learning skillsHe guides me how to answer how and what uestionsThe best way to learn is learning by yourself with effective methods open mind and being eager to learn including languagesThis is my must read again book


 • Nguyen Duy Tung

  FREE EPUB å MOBI Tôi Tự Học ☆ Paperback ☆ CITYBELLS Tôi Tự HọcConcise and thought provoking book on approaches to self study I read it twice Would definitely recommend


 • Ho Ngocthu

  FREE EPUB å MOBI Tôi Tự Học ☆ Paperback ☆ CITYBELLS Tôi Tự HọcIt’s a good book and gives us lot of useful advice for studying and being a cultural person


 • Duong Le

  FREE EPUB å MOBI Tôi Tự Học ☆ Paperback ☆ CITYBELLS Tôi Tự HọcGOAT


 • Phan Thùy

  FREE EPUB å MOBI Tôi Tự Học ☆ Paperback ☆ CITYBELLS Tôi Tự Họcits include the old word in that period so it seems like not to be appropriate to someone but the main thinking in it is so valuable