Բաղաբերդreader ´ԱնդոկRead Ñ citybells

book Բաղաբերդ

[Read] ➪ Բաղաբերդ - Անդոկ ➲ Սերգեյ Ումառյան – Citybells.co.uk Ժողովածուն բաղկացած է երկու պատմավեպից։«Անդոկ» վեպն արտացոլում է չորրորդ դարի մասնատված Հայաստանի անկախութRead Բաղաբերդ Անդոկ Սերգեյ Ումառյան Citybellscouk Ժողովածուն բաղկացած է երկու պատմավեպից։«Անդոկ» վեպն արտացոլում է չորրորդ դարի մասնատված Հայաստանի անկախութ Ժողովածուն

pdf ¿ Անդոկ Á Սերգեյ Ումառյան

բաղկացած է երկու պատմավեպից։«Անդոկ» վեպն արտացոլում է չորրորդ դարի մասնատված Հայաստանի անկախության համար մղված պայքարը բյուզանդական և պարսկական զավթիչների դեմ ։«Բաղաբերդ» վեպը

Սերգեյ Ումառյան Á Անդոկ mobi

Բաղաբերդ Անդոկ լուսաբանում է տասնմեկերորդ դարի Կապանի ինքնուրույն թագավորության քաղա֊քական դրությունը սելջուկների տիրապետության օրոք։Վերահրատարակության կապակցությամբ ավելացվել են նոր մասեր